PIJANA WENUS – DRUNKEN VENUS

GrzechThe sin
Dopiero
kiedy zgrzeszyła
zauważyła
że jest zupełnie naga
Zasłaniała się
włosem
który zostawił na poduszce
jej mężczyzna
Kieliszkiem pełnym winy
Metaforą
Etceterą
(przepraszam)
et cetera
et cetera…..
* * *
Chłonę ciepło
z twojego głosu
z twego spojrzenia
Może cała nie umrę
na lodowcu
zwanym Ziemia
It was only whenshe committed the sin
she noticed
her naked body
She covered herself
with a hair
left by her man
on the pillow
With a glass full of guilt
Methaphore
She was looking for
a new word

 

 

* * *
I am taking in
the warmness
from your voice
Maybe I wont’t all
on the glacier
called the Earth

Zbliżyłeś sięYou came closer
Zbliżyłeś się
na odległość słowa
szeptem zdejmujesz
niepokój
Kiedy patrzysz na mnie
mogę przeczytać wiersz
który piszesz
między rzęsami

 

You came closer
at word’s length
You’re taking off my
uneasiness
When you are looking at me
I can read the poem
you are writing
between your eyelashes
BĄDŹBE
 

Jesteś
drży powietrze
drętwieją usta
Zostań

 

You are here
The air is shivering
The lips are growing stiff
Stay
E-mailE-mail
Pocałunki
które przysłałeś mi
listem
obudziły we mnie
kobietę
A już myślałam
że nie żyje
Wczoraj długo
przeglądała się
we mnie
Spojrzałam w lustro
i wiem
jeszcze mam usta
The kisses
that you sent me
in the letter
woke up a woman
in me
I just thought
she was dead
Yesterday
She was looking
at herself in me
for a long time
I glanced at the mirror
and I know
I still have my mout

 

JaMe
Mieszka we mnie
wielu ludzi
Ktoś otwiera drzwi
kto inny zamyka
There are so many people
living in me
Somebody is opening the door
Someone else is closing

 

Pytanie do byćA question for: to be
Jak pięknie jest
być kwiatem?
Pewnie tak śpiewnie
jak być ptakiem
I pewnie tak niepewnie
jak być człowiekiem
How pretty is it
to be a flower?
Surely it is so melodiously
like to be a bird
And perhaps so uncertainly
like to be a man

 

IntymnośćIntimacy
Nikt się nie dowie
że dziś rano
usiadł mi na policzku
płatek śniegu
Nobody will not know
that this morning
a flake of snow
sat down on
my cheek

 

ŁzyTears
Skąd ta słona woda
w oku ?
To tylko skurcz serca
ocean człowieczeństwa
From where is
the salty water
in the eye?
It is only a convulsion
of the heart
the ocean of being