O „SZPICBERGENIE”

Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”
w Wałbrzychu,
Wydawnictwo jest współfinansowane ze środków Funduszu Regionu
Wałbrzyskiego,
Redakcja – Antoni Matuszkiewicz,
Korekta – Henryk Król,
Fotografia na okładce – Joanna Kostrzewska,
Fotografia autorki – Julia Mazarska
Wydano w 2016 r.
Promocja – 03.02.2017 r. w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu